Confidentialitatea datelor

In conformitate cu Legea nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice,  clientul este informat ca societatea noastra necesita datele personale doar in vederea emiterii documentelor fiscale necesare expedierii produselor comandate on-line pe www.johnchicboutique.ro, telefonic, pe e-mail sau a expedierii materialelor informationale cu privire la oferte si promotii catre clientii sai.
Prin inregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea de comenzi telefonice sau la punctul de lucru, clientul isi da acordul expres si neechivoc ca datele lui personale sa fie prelucrate de catre S.C Libra CO S.R.L., inregistrata la ANSPDCP in registrul de evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu numarul 99999 si va prelucra si utiliza datele personale, fara alte obligatii sau plati fata de client, pentru actiuni de marketing direct (trimiterea de mesaje publicitare si de marketing prin posta, telefon, e-mail sau alte mijloace de comunicare din partea noastra).
S.C Libra Co S.R.L. garanteaza respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001, art. 12-18 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in calitate de persoana vizata: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise, semnata si datata, ce va fi trimisa prin posta la adresa: S.C Libra Co S.R.L., Str. Spiru Haret 22A, Oltenita , jud Calarasi.
te.


Accept

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigarii reprezinta acordul dumneavoastra!